eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.382

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 176
Nummer: 382


<-Forrige . Indhold . Næste->

382.

6 Nov. 1635.

Kongens Sager skulle foretages om Onsdagen. Byskriveren skal selv betjene Retten paa Bytinget og maa ikke bruge mere end 8 Dage til at udfærdige de der afsagte Domme.

Til borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Efftersom byfogden her vdi byen tit och offte bekommer voris naadigste befalling paa wore sager att thalle, da paa det hand kand vide en viis tid, naar saadanne sager skall foretagis, bede vi eder och ville, atj det saaledis forordner, at alle vore sager med huis andet, wor byfoget paa vore vegne haffuer at forrette, foretagis om onsdagen. Dernest wille vi, attj den soeren byeskriffuer skall tilholde, at hand selff vdi egenn person betiener retten paa byetinget, saa vell som och forferdiger alle huis domme och andet, wor byefoget paa wore vegne skall haffue, och det fra sig otte dage effter det vorder protocollerit och affsagt leffuerer. Hafniæ den 6 novembris 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 462.

V s.176

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 23 21:51:43 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top