eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.372

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 173
Nummer: 372


<-Forrige . Indhold . Næste->

372.

25 Sept. 1635.

Byfogden skal indkræve Kongens Tilgodehavende hos Borgerne.

Til Eske Jensen, byfoget i Kiøbenhaffn.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wiid, at efftersom os vnderdanigst aff woris rentecammer thilkiende giffuis, huorledis du haffuer anno 1631 bekommet affgangne Frandtz Rantzows førige rigens hoffmesters befalling baade skrifftlig och mundtlig, at du skulle indfodre woris gield her i wor kiøbsted Kiøbenhaffn inden Martini dag dernest effter eller stande derfore thill rette, huilchet doch iche endnu skeed er, da bede vi dig och naadigst ville, attu endeligen och vden videre dilation och forhalling indfordrer all den gield, os her i byen resterer, och derfore inden Philippi Jacobi dag førstkommendis paa voris rentecammer clarerer, saa fremt du selff iche derfore vill stande thill rette. Hafniæ den 25 septembris 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 453.

V s.173

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 22 19:46:15 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top