eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.371

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 173
Nummer: 371


<-Forrige . Indhold . Næste->

371.

25 Sept. 1635.

Magistraten skal betale sin Gæld til Kongen.

Til borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wider, at efftersom os vnderdanigst aff woris rentecammer thilkiende giffuis, huorledis j skall restere med at afflegge effter et hoffuidtbreff lydendis paa penge 1000 rdlr. sampt rente deraff, da bede wi eder och naadigst ville, attj ere tilfortencht inden Philippi Jacobi dag førstkommendis endeligen och vden videre dilation och forhalling paa wort rentecammer for forskreffne 1000 rdlr. at clarere och affbetale med des rente, saa fremt wi iche skulle nødis thill at finde paa andre middell. Hafniæ den 25 septembris 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 452.

V s.173

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 22 19:38:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top