eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.369

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 172
Nummer: 369


<-Forrige . Indhold . Næste->

369.

11 Sept. 1635.

Der skal foretages aarlig Visitats paa Apothekerne.

Til medici professores, hoffmedicus och andre residerende medici i Kiøbenhaffn.

Christianus qvartus. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, efftersom wi eder naadigst haffuer ladet befale, attj apotecherne her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn skulle visitere och besøge och derudj forfare, om de med nøyachtige, gode, friske och fornødelige wahre ere forsiunede saa och med saa dychtige suenne och saaledis forfarne, som det sig bør; och efftersom wi forfare saadant icke endnu at vere effterkommet, forundre vi os storligen, och ville vi, attj derfore her effter to gange om aaret eller en i det ringeste forskreffne apotecher her i Kiøbenhaffn visiterer och forskreffne leilighed med fliid forfarer, och saa fremt nogen aff eder enten aff de eldste eller yngste forhindrede ere, naar samme visitatz forrettis skall, attj da, som tilstede ere, vden forsømmelse det forretter saa och huis mangler, som i der udj befinde, strax apotecherne lader remedere och forbedre, och strax dereffter derom forfarer, om det skeed er, saa och derforuden eders skrifftlige forretningh derom vdi voris cancellj indlegger. Hafniæ den 11 septembris 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 441.

V s.172

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top