eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.367

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 171
Nummer: 367


<-Forrige . Indhold . Næste->

367.

5 Sept. 1635.

Det maa ikke formenes Skolemesteren ved Holmen med sin Medhjælper at synge for Lig for Holmens Folk og musicere i Holmens Kirke.

Til D. Hans Reisner.

Christianus qvartus. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, at skollemesteren vdj Holmens skolle, som och er degn sammestedtz, vnderdanigst for os haffuer ladet andrage, huorledis skolemesteren vdi Wor Frue skolle hannem skall formeene at haffue en medtienere vdj skolen, som och hannem kand hielpe vdj kircketieniste och att siunge for liig, naar nogen døer af Holmens folck, disligiste iche at ville tilstede hannem at musicere i Holmskircke. Da effterdi saadant skollemesteren paa Holmen er beuilget, bede vi eder och ville, at i det saaledis forordner, at skollemesteren vdj Vor Frue skolle lader hannem vere vmolesterit, anseendis hand intet haffuer med Holmens skoelle eller kircke at bestille. Hafniæ den 5 septembris 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 440.

V s.171

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top