eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.366

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 171
Nummer: 366


<-Forrige . Indhold . Næste->

366.

3 Sept. 1635.

En Sag, som Vagtmesteren har mod en Borger, skal paakendes.

Til borgemestere och raad.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wider, efftersom os vnderdanigst aff Antonis Bødicker, wachtmester her i wor kiøbsted Kiøbenhaffn, andragis, huorledis hand er kommen i nogen wenighed med en murmestere ved naffn Jørgen Timian, och efftersom hand nogle gange haffuer villet ført sine vidnisbyrd i same sagh, huilchet hannem aff eder icke skall vere tilstedet, huorudoffuer vi os høyeligen forundre, at retten icke anderledis bliffuer administrerit; thi bede vi eder och ville, attj forskreffne wachtmester sine vinde udj samme sagh lader føre och derudj strax giører thill ende huis christeligt, rett och forsuarligt kand vere. Hafniæ den 3 septembris 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 439.

V s.171

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top