eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.361

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 169
Nummer: 361


<-Forrige . Indhold . Næste->

361.

19 Maj 1635.

Steffen Rohde skal have noget af sit Tilgodehavende hos Kongen.

Til rentemesterne.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wider, att os elskelige Steffan Rohde, borger och jndwohner herudj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, hos os wnderdanigst haffuer ladet anholde at hannem naadigst aff wort rentecammer maatte giffuis nogle 1000 dlr. paa huis wi hannem skyldig ere, foregiffuende at dersom hand iche bekommer hielp, da at skulle miste sin credit och derudoffuer gerade vdi største skade och wleilighed och slet med alle komme thill agters, da paa det at hand iche slet skulle komme thill agters och miste sin credit, bede wi eder och naadigst wille, attj aff huis penge, som beuilget er at vdgiffue thill kiøbmend och andre, som wi skyldige ere, lader forskreffne Steffen Rhode bekomme nogle tusinde daler de flieste mueligt kand vere, saa wi for hans offuerløben kand forskaanis. Croneborg den 19 maij 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 420.

V s.169

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top