eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.358

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 168
Nummer: 358


<-Forrige . Indhold . Næste->

358.

7 Maj 1635.

Jakob Madsen skal have noget Tømmer tilkøbs til Opførelsen af det ny Bryggers.

Til rentemesterne.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Efftersom wi haffuer liggende en andeell Suenske tømmer her for wor kiøbsted Helsingør, som wi haffde agt at bruge thill det store Brøgers for wort slott Kiøbenhaffn, som for nogle aar forleden affbrende, och wi nu haffuer for got anseet, attj med Jacob Madtzen, borger vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, skall accordere, at hand same brøgers igien paa sin egen bekostning skall lade opbygge, och forskreffne Jacob Madtzen vnderdanigst begerer same tømmer att maa beuilgis thill same bygning for det same kiøb och priis, det os selff kost haffuer, huilchet wi naadigst hannem beuilget haffuer, bedendis eder och ville, attj lader same Suenske tømmer werre forskreffne Jacob Madtzen følgachtig for den samme priis det os kost haffuer, dett i hannem vdi hans-betalning haffuer at affkorte. Croneborg den 7 maij 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 415.

V s.168

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top