eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.35

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 24
Nummer: 35


<-Forrige . Indhold . Næste->

35.

8 Sept. 1613.

Noget Gods, der tilhører 2 flensborgske Borgere, skal udlægges i Betaling for deres Gæld.

Til borgemester och raadmendt vdi Kiøbenhaffn.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom os ellskelige Dauid Luct, tholdskriffuer vdi wor kiøbstedt Helsingøer, osz vnderthanigst haffuer ladett andrage och thillkiende giffue, huorledis Thomas och Hans Facke vdi wor kiøbstedt Flensborg skall were hannom en summa penge skyldig effter deris derpaa vdgiffne handtskrifft och forwahring, och endog hand met største fliid haffuer søgtt om sinn betalning vdi attskillige maader, haffuer hand dog intet erlangett. Thaa effterdi der wdi wor [kiøbsted] Kiøbenhaffn skall findis adtskillige godtz och wahre, forskreffne de Facker thillhørige, bede wi eder och wille, att i forskreffne David Luct forhielper, att hand der vdaff kandt bekomme sin betalning, anseendis, att dett er børnepenge, som hand vdi saa maader dennom met forstract haffuer. Ther etc. Frederichsborg 8 septembris anno 1613.

Sæl. Tegn. XXI. 39.

V s.24

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 1 13:05:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top