eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.34

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 23-24
Nummer: 34


<-Forrige . Indhold . Næste->

34.

2 Maj 1613.

Om en Arv, som 2 Borgere have at kræve paa Island.

Til Herluff Daa.

Christianus 4tus. Wor gunst tilforn. Huisz osz ellskelige Peder Jachobsen och Christopher Jachobsen Munch, borgere och jndwonere her wdi wor kiøbstedt Kiøbennhaffnn, osz vnnderthanigst haffuer ladett andrage och thillkiende giffue anlangendis nogen arff, som de der paa wortt landt Islandt skulle haffue att fordre, dett haffuer du aff denne deris jndlucte supplication widere att forfahre, thi bede wi dig och wille, att naar du her met besøges, du daa dennom thill huis de wdi saa maader der paa landett kunde were thill berettigett och saa wiitt Islandtz log formaar, forhielper, paa dett wi for widere

V s.23

offuerløb j denne sag matte bliffue forskonede. Ther etc. Haffniæ 2 maij anno 1613.

Sæl. Tegn. XXI. 8.

V s.24

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 1 13:03:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top