eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.337

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 160-161
Nummer: 337


<-Forrige . Indhold . Næste->

337.

9 Jan. 1635.

Lavrids Brodersen skal arresteres og tiltales for Drab, naar hans Lejdetid er udløben.

Til Eske Jensen, byfoget vdj Kiøbenhaffn.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Efftersom vi kort forleden haffue meddeelt en ved naffn Lauridtz Broersen wor leyde at

V s.160

maa paa itt fierding aars thid vere paa sin fri foed, imidler[tid] hand kunde søge vinder och anden rettens behielpning anlangendis et drab, hand haffuer begaaet i wor kiøbsted Kiøbenhaffn, da bede wi dig och ville, at du saa snart bemelte leyde er exspirerit, saa fremt hand iche herforinden steffner vdj sagen, hannem igien lader heffte och ved retten imod hannem fortfarer, forholdendis dig iligemaade imod alle andre, som och paa nogen vis thiid voris leyde haffuer och den dog iche bruger deris sag med retten at vdføre. Coldinghuuss den 9 januarij 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 370.

V s.161

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 19.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top