eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.336

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 160
Nummer: 336


<-Forrige . Indhold . Næste->

336.

6 Jan. 1635.

Til en Plads ved Mikkel Vibes Kro skal den Gødning føres, der ikke bruges til Jordens Dyrkning.

Til Eske Jensen, byfoged.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wi bede dig och wille, at du thilholder borgerskabet der vdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, at de alt huis møeg de aff byen vdfører och de iche vdi deris egne haffuer och thill deris egen jord agter at jndføre och bruge, lader legge paa en platz ved skyttplatzen vden for kroet ved Westerport, paa det dett iche her och der paa wtilbørlige steder, som vell hidindtill skeed er, skall henleggis. Platzen wille wi, att os elskelige Niels Throlle thill Troldhollm, wor mand, tiener och embidtzmand paa wort slott Kiøbenhaffn, skall vduise, och dersom nogen findis her imod at giøre, ville vi, at du dennem skall derfore thiltale. Coldinghuus den 6 januarij 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 367.

V s.160

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 19.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top