eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.333

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 158
Nummer: 333


<-Forrige . Indhold . Næste->

333.

26 Nov. 1634.

Om Albert Baltzer Bernts Tiende- og Sjettepenge af Arven efter hans Moder Nille Baltzers.

Til her Christian Friis, cantzler, her Claus Daa, her Hans Lindenow och her Jost Høg.

Christianus qvartus. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, att efftersom os elskelige Eske Jensen, byfoget vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, paa wore vegne och Peder Matthisen, kemner samesteds, paa byens vegne er geraden vdi trette med Albret Baltzer Berns anlangendis den siette och tiende penge, som de formener, hand bør at erlegge aff huis arff, hannem er thilfalden effter hans affgangne moder Nille Baltzers, och borgemestere och raad vdi same sag ere interesserit, da bede vi eder och naadigst ville, attj same sag med det forderligste for eder tager, indsteffnendis de jnteresserede for eder och derudinden endelig kiender och dømmer. Flensborghuus den 26 novembris 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 359-60.

V s.158

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 19.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top