eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.332

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 158
Nummer: 332


<-Forrige . Indhold . Næste->

332.

6 Nov. 1634.

Om Undersøgelse af Tugthusregnskaberne.

Til rentemesterne.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wider, att wi naadigst haffuer befallet os elskelige Erich Pors thill Øllingsøe och Christian Sincklar thill Sincklarshollm, wore mend, tienere och secreterere, at skall igiennemsee Tuchthuus regenskab. Thi bede wi eder och ville, attj vdi acht haffuer, at naar de med same regenskab begynder, att da intet aff den skriffuer noget paa ny anammis, førend hand haffuer giort alting klart. Emidler thid skall Joris Petersen vdi os elskelige Hans Marchdaners, wor mand, tiener och tilsiunsmand offuer Tuchthuuset, neruerelse al ting aname och det vdi foruaring ligge, garn, silche och andet, som de skall arbeide aff, det skall skriffueren først leffuere fra sig, førend hand begynder med hans regnskab. Hafniæ den 6 novembris 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 354.

V s.158

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 19.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top