eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.330

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 156
Nummer: 330


<-Forrige . Indhold . Næste->

330.

4 Nov. 1634.

Ang. en Gældssag, der er indstevnet for Herredagen.

Til borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wider, efftersom Claus Søffrensen, borger och induohner her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, haffuer ladet steffne neruerende Jan von Goettem nu thill herredage førstkommendis anlangende en gields sag, som forskreffne Jan von Goethem hos hannem skall haffue at fordre, huilchen sag vi naadigst haffde beuilget nu forgangen, der voris elskelige rigens raad her vaare forsamlet, at motte foretagis och offuerhøris, och Claus Søffrensen da iche haffuer ladet sig finde, thi bede vi eder och ville, attj forskreffne Claus Søffrensen thilholder forskreffne Jan van Goettem at stille nøyactig loffuen och visen eller och, om hand derudinden findis forsømmelig, attj hannem thilholder dommen at fyllestgiøre och Jan van Goettem der imod at stille loffuen och visen, om herredags domb hannem imod gaaer, den da at fyllist giøre. Hafniæ den 4 novembris 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 350-51.

V s.156

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 19.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top