eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.329

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 156
Nummer: 329


<-Forrige . Indhold . Næste->

329.

28 Okt. 1634.

Det ostindiske Kompagnis Tilgodehavende skal inddrives til Betaling af 4 udenbys Enker.

Til borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Efftersom wi aff wore commissarier och raads erklering naadigst erfahre en deell jnduohner vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn at vere skyldig en summa penge vdi dett Ostindiske compagnie effter hosfølgende wore commissariers indleg, da bede wi eder och ville, attj thilholder dennem, som med same penge restere, at dee inden 3 solemercker thill de fire fremmede och vden byes encker, som de ere deputerede, thill dennem erlegger och affbetaler, saa fremt nogen dermed indeholder, huilchet wi iche formoder, da skall byfogden same resterende penge effter medfølgende indleg ved en giesteret lade jndtale. Frederichsborg den 28 octobris 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 348.

V s.156

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 19.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top