eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.325

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 154-155
Nummer: 325


<-Forrige . Indhold . Næste->

325.

19 Juli 1634.

Rentemestrene og Lensmanden paa Kjøbenhavns Slot skulle have Tilsyn med Byfogden paa Christianshavn.

Til rentemesterne och Niels Throlle.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wider, efftersom wi nu haffue forordnet en byefoget vdi Christianshaffn, som skall dømme

V s.154

och kiende vdi huis tuistige sager, der indfalder, da haffue wi naadigst for godt anseet, att saa fremt nogen sig haffuer at besuerge offuer huis hand samesteds med tilforordnede bisiddere affsiger, da det for eder maa indsteffne, bedendis derfor, biudendis saa och hermed fuldmacht giffuendis eder, woris rentemestere och wor befallingsmand her paa wort slott Kiøbenhaffn, som nu ere eller her effter kommendis worder, att i, naar nogen sig offuer bemelte byefogidtz dom finder besuergit, da hannem med parterne for eder indsteffner och hans dom inden loulig thid enten reyser eller felder, och ellers parterne huis effter lowen, recessen och forordninger, och forsuarligt kand vere, imellom kiender och dømmer. Hafniæ den 19 julij 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 321.

V s.155

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 19.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top