eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.324

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 154
Nummer: 324


<-Forrige . Indhold . Næste->

324.

19 Juli 1634.

Der skal indrettes Byting og Arresthus paa Christianshavn, ansættes en Kæmner og Bisiddere i Retten.

Til Niels Throlle.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wid, at efftersom wi nu naadigst haffue forordnit os elskelige Johan Lauridtzen thill byfogit wdi Christianshaffn, da bede wi dig och ville, att du hannem vdi byen der sammestedtz itt sted vduiser, huor hand byting kand holde och retten sidde, saa och forskaffer hannem itt sted, huor hand misdedere och andre modtuillige kand lade udi foruaring hensette. Iligemaade wille wi och, at du forordner, en byeskiemmer der sammestedtz saa och nogle vederhefftige och forstandige dannemand, huilche med byfogden, naar vichtige och tuifflachtige sager indfalder, saa [naar] hand det aff dennem er begierendis, skulle dømme och sidde retten. Hafniæ den 19 julij 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 320-21.

V s.154

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 19.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top