eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.323

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 154
Nummer: 323


<-Forrige . Indhold . Næste->

323.

18 Juli 1634.

Magistraten skal skaffe Folk deres Tilgodehavende hos det Ostindiske Kompagni.

Til borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wider, efftersom wi forfare en deel eders middell eller deris formend vdi det Ostindiske compagnie en andeell penge at skulle skyldig vere, och efftersom affgangen Hans Christensen haffuer effter bewindthebernis samptlich begiering en tid lang med stor besuering paataget sig compagniets regenskab at giøre och forfatte, huor paa hans effterlatte høstru endnu skall restere betalling, jligemaade och 2 encker, den eene ved naffn Anne Cornelis, den anden Anne Olluff Wismars, haffuer noget hos compagniet at fordre, da effterdi billigt er, at saadanne betrengte thill rette forhielpis, bede vi eder och ville, attj herom forfarer och eder vnderdanigst erklerer, huorledis samme fattige folch thill deris retmesige anfordring och betalling kunde komme. Hafniæ den 18 julij 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 320.

V s.154

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 19.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top