eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.321

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 153
Nummer: 321


<-Forrige . Indhold . Næste->

321.

11 Juli 1634.

Der skal tages Erstatning hos en Skipper fra Danzig for det Tab, som nogle Borgere have lidt af andre Danzigere.

Til borgemestere och raad vdi Kiøbenhaffn.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Efftersom neruerende Anders Michelsen, skipper, Mogens Nielsen, Jens Jensen och Jacob Hansen, borgere her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, for nogen tid siden er fratagen aff de Dantzigers vdligere deris skib och goedtz, och di siden haffuer forhuerffuitt woris naadigste beuilling deris betallingh igien at maa søge vdi de Dantzigers skibe och goedtz, naar de noget her udj wort rige kunde antreffe, och wi nu erfahrer, att de ett Dantziger skib och goedtz skall haffue her arresterit, thi bede wi eder och ville, attj hoes forskreffne borgere forfahrer, huor megit deris skib och goedtz kand beløbe, som dennem i saa maader er fratagen, och siden paakiender och dømmer, huor megitt de billigen bør att haffue aff forskreffne Dantziger godtz, som de vdi saa maader arresterit haffuer, och det skrifftligen giffuer fra eder beskreffuitt. Hafniæ den 11 julij 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 317.

V s.153

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 19.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top