eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.320

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 152-153
Nummer: 320


<-Forrige . Indhold . Næste->

320.

30 Juni 1634.

Magistraten skal tilendebringe en Sag mellem M. Niels Mikkelsen og Renteskriver Christoffer Iversen.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Efftersom der begiffuer sig nogen jrring och tuistighed imellom hederlig och høylerd m. Niels

V s.152

Michelsøn, sogneprest thill Holmens kircke her ved vor kiøbsted Kiøbenhaffn, och os elskelige Christopher Iffuersen, wor øffuerste renteriskriffuer, anlangendes nogen wexell, da bede wi eder och hermed naadigst befalle, attj forskreffne tuistige parter med alle huis breffue och documenter, de vdi den sagh agter at ville niude och vndgielde, for eder udi rette at møde med forderligste lader indsteffne och dennem om samme jrring och tuistighed enten thill mindelighed imellom forhandler eller och ved retferdig domb och sententz adskiller, som i ville ansuare och vere bekiendt. Hafniæ den 30 junij 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 313.

V s.153

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top