eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.32

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 22-23
Nummer: 32


<-Forrige . Indhold . Næste->

32.

13 Marts 1609.

Borgmestere og Raad skulle dømme i en Sag mellem Mads Bagge og en Hollænder om et Skib.

Til borgemestere och raadmend wdj Kiøbenhaffn.

Christianus IV. Wor gunst tilforn. Wider, at efftersom sig begiffuer nogen irring och thrette emellom oss elskelige Madz Bagge thill Holmgaard, wor skibshøffuidzmand, paa den ene och Cornelius Jansen Pott, borger och indwoner thill Amsterdam, paa den anden side anlangendis itt skib, forskreffne Cornellis thilhørig, som forskreffne Madz Bagge effter woris naadigst thilladelse wdj Drammen haffuer ladet arrestere, des leilighedt y ydermere aff forskreffne Cornillis Pots fuldmectiges hoeszføyede indlagde haffue att forfare, tha bede wij eder och wille, att naar forskreffne Matz Bagge did anlanger, j da begge parterne for eder wdj rette steffner, grandgiffueligen och flitteligen offuerueyendis samme sags leylighedt, och dennom siden enten thill mindelighedt eller och wed en retferdig dom och sentenz adtskiller. Och huis j wdj saa maade forhandlendis eller och for rett affsigendis worder, attj thet clarligen vnder eders signeter giffuer fra

V s.22

eder beskreffuitt, som j wille andtsuare och were bekiendt. Ther etc. Hadersleffhuesz den 13 martij anno 1609.

Sæl. Tegn. XX. 256.

V s.23

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 1 12:53:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top