eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.312

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 149-150
Nummer: 312


<-Forrige . Indhold . Næste->

312.

7 April 1634.

Jakob Madsen faar Betaling for sit Tilgodehavende hos Kongen i Korn fra forskellige Len.

Til rentemesterne.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Efftersom wi forfare os elskelige Jacob Madtzen, borger och induoner vdi vor kiøbsted

V s.149

Kiøbenhaffn, at skall haffue hos os att fordre en stor summa penge, da haffue wi naadigst beuilget, at hand i betalning, saa viitt 14000 rdlr. in specie kand beløbe, maa bekomme huis korn, som kand falde vdi neruerende aar aff Thrankiers, Nyborg och Odensegaards lehne foruden lensmendenis affgifft, och dersom de lehnes korn iche kand thill forskreffne 14000 rdlrs. betalning tilstreche, da att maa bekomme korn aff andre vore lehne her udi vort land Judtland, bedendis eder och ville, attj lader hannem bekomme same korn som forskreffuitt staar, saa fremt det iche thill voris hoffhaltungs och flodis fornødenhed skall forbruges, och haffuer wi naadigst beuilgitt, att hand det maa bekomme effter Roskild capittels kiøb, som sluttis thill Philippi Jacobi dag 1635. Skanderborg den 7 aprilis 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 277.

V s.150

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top