eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.308

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 148
Nummer: 308


<-Forrige . Indhold . Næste->

308.

22 Marts 1634.

Hans Mandixen skal have Kvittering for sit Regnskab for Silkeværket.

Til rentemesterne.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wider, att neruerende Hans Mandixen, borger och induoner vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdanigst os haffuer ladet tilkiende giffue, huorledis hand for nogle aar siden vdi vort rentecammer haffuer indlagt sitt regenskab paa silckewerchet, vnderdanigst begierendis, att hannem derfore effter richtig regenskab motte quiteris; da bede vi eder och ville, att i forskreffne Hans Mandixens regenskab med forderligste lader offuerslaa och hannem siden effter richtig regenskab quitere. Skanderborg den 22 martij 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 268.

V s.148

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top