eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.304

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 146-147
Nummer: 304


<-Forrige . Indhold . Næste->

304.

22 Feb. 1634.

Der skal gøres Afregning mellem Kongen og Byen.

Til rentemesterne.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wi bede eder och naadigst ville, attj borgemestere och raad vdi vor kiøbsted Kiøben-

V s.146

haffn paa byens wegne samestedtz vdi huis de os paa byens vegne skyldig er, quitterer huis sølff, byen os forstracht haffuer, disligeste attj thilholder byfogden sammestedtz, att hand fremlegger med hans regenskab aff huis byen tilkommer aff sagefald, som hand thill sig anammitt haffuer, sagefaldtz protocol och retterbog, att deraff all richtighed kand erfaris, huad byen med rette thilkomme kand. Skanderborg den 22 februarij 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 253.

V s.147

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top