eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.300

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 145
Nummer: 300


<-Forrige . Indhold . Næste->

300.

31 Jan. 1634.

Det Ostindiske Kompagnis Regnskaber skulle undersøges.

Til borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, efftersom wi naadigst haffuer befalitt menige participanters der vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn deputerede hid thill os till den 10 martij førstkommendis at fremskaffis, da bede wi eder och naadigst wille, att saa frembt den sidste vdrednings forualtere iche ere blant de, som deputeritt vorder, att i dem daa ochsaa lader vide, at de tillige møder, derforuden at de eller deputati tillige vden nogen forsømmelse med sig tager compagniets bøger, priwilegia de første och sidste, Crappeis relationer, hiembskichede regenskaber, alle participanters naffn och indleg och alt huis derthill hører, och efftersom wi naadigst beuillger ett skib att vdrede, att i da forfarer om participanterne vide middell en jagt derhos at vdrede, och om icke, om da Johan Bram, dog vnder voris skibs direction och commendo ved en eller anden middell derthill kunde vere att disponere, och om saa er, hand eller hans fuldmechtige da thillige med deputatis thill den ansatte dag sig her indstiller videre derom att handle. Skanderborg den 31 januarij anno 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 247-48.

V s.145

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top