eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.298

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 144
Nummer: 298


<-Forrige . Indhold . Næste->

298.

8 Jan. 1634.

Betalingen for 4 af Kongens Vaaninger i Møntergade skal inddrives.

Til rentemesterne.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom wi naadigst haffue sold, skiødt och affhendt till tuende voris skibstømmermend nemlig Michel Jensen Thanne och Søffren Rasmusøn Skaboe fire woninger der udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn vdi Mønte gaden samestedtz liggendis, och de till os for same fire woninger ere skyldig bleffuen 525 slette daler, da bede vi eder och naadigst wille, att i forskreffne 525 slette daler aff forskreffne Michel Jensen Thanne och Søffren Rasmusøn Skaboe indfordrer och dennem till eder anammer, huilche i siden haffue eder till regenskab att føre. Skanderborg den 8 januarij 1634.

Sæl. Tegn. XXV. 239.

V s.144

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top