eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.296

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 143-144
Nummer: 296


<-Forrige . Indhold . Næste->

296.

30 Nov. 1633.

Om Magistratens Gæld til Kongen. Jfr. Nr. 282.

Til rentemesterne.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wider, efftersom wi till forestaaende brois bygning haffuer beuilget os elskelige borgemestere och raad i vor kiøbsted Kiøbenhaffn at mue igienfodre de penge, som byfogden sammesteds nest forleden aaring aff deris indkomme haffuer oppebaaritt, da saa fremt hand effter nest forledne aars regenskabis forhør befindis, same penge hannem hos os at tilstaa och videre vdlagt, end hand oppebaarett haffuer, at de da erstattis, huor imod forbemelte borgemestere och raad effter voris thill dennem vdgangne befalning haffuer at betenche middel, huorledis vi ved andre middel med forderligste mue vorde fornøyede den sum penge for huis erstatting byfogden sig med deris indkomme haffuer befattit. Skanderborg den 30 novembris 1633.

V s.143

Iligemaade finge borgemestere och raad i Kiøbenhaffn breff, at tenche paa middell, huorledis di kunde fornøye Hans Mayestet den gield, for huilchen byfogden sig deris indkomne(!) haffuer tiltagitt. Skanderborg den 31 novembris 1633.

Sæl. Tegn. XXV. 226.

V s.144

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top