eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.293

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 142
Nummer: 293


<-Forrige . Indhold . Næste->

293.

24 Okt. 1633.

Mads Ravn tilholdes at trolove sin Datter med Gødert Bram. Jfr. Skand. Litt. Selsk. Skr. XII. og XIII.

Til Jochum Beck.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wiid, att os elskelige Gøttard Bram for nogen tid siden haffuer ladet thiltale os elskelige Madtz Raffn, borgemester vdi wor kiøbsted Kiøge, och bede om hans datter och bekommitt aff hannem god suar och beskeden, och hun siden dereffter hans gaffue haffuer anammet, da paa dett alting kand dermet komme vdi rolighed, bede wi dig och wille, att du forskreffne Madtz Raffn thilholder, att hand med dett første och inden fastelaffn førstkommendis lader dennem troloffue sammen och iche lengere dermet opholder. Hafniæ den 24 octobris 1633.

Sæl. Tegn. XXV. 218.

V s.142

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top