eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.290

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 140-141
Nummer: 290


<-Forrige . Indhold . Næste->

290.

21 Okt. 1633.

Vartov Hospital skal tilbagebetale Hospitalet i Helsingør 1000 Dlr.

Til Michel Søffrensen, hospitals forstander udi Wartoe.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wid, att hospitals forstander vdi vor kiøbsted Helsingør vnderdanigst os haffuer ladet

V s.140

tilkiende giffue, huorledis hand effter voris naadigst befalling skall haffue for nogle aar siden laant och forstracht hospitalet her udi Wartoe ett tusind courrant daler, huilche penge hand nu høyligen til hospitalits vdi forskreffne Helsingøer fornøden[hed] behøffuer, vnderdanigst begierendis same 1000 courrant daler igien motte erleggis thill Philippi Jacobi dag førstkommendis. Thi bede wi dig och ville, att du retter dig effter forskreffne 1000 courrant daler thill Philippi Jacobi dag førstkommendis att afflegge och betale. Hafniæ den 21 octobris anno 1633.

Sæl. Tegn. XXV. 211.

V s.141

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 17.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top