eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.284

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 138
Nummer: 284


<-Forrige . Indhold . Næste->

284.

23 Juli 1633.

Det skal undersøges om Toldboden ved Amagerbro ligger paa Fru Sidsel Parsbergs Grund.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom os elskelige fru Sidtzel Parsberg, affgangen her Jens Sparris thill Sparrisholmb effterleffuerske, os vnderdanigst haffuer ladet andrage, at den toldboe ved Amagerbroe, som wor tolder her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn Jonas Heinemarch skall for nogen tid siden haffue bekommett woris skiøde paa, skall stande paa den grund och fortog, som skall ligge till hendis gaard vdi Christianshaffn effter det skiødebreffs liudelse, hendis affgangne hosbund rum tid tilforn aff os naadigst skall vere der paa giffuen, da bede vi eder och naadigst ville, at i fire wuillige mend udaff borgerskabet tiltager, som platzen, huor om trettis, kand besichtige och effter det skiødebreff, wi affgangen her Jens Sparre paa same eygendom vdi Christianshaffn naadigst giffuet haffuer, med flid och som de wille ansuare och vere bekient grandske och kiende, om forskreffne toldboe er paa bemelte fru Sidtzell Parsbergs grund och fortog bygget eller iche, huilchen grandskning de skrifftlig haffuer att forfatte och siden vdi vort cancellj at indleffuere. Hafniæ den 23 julij 1633.

Sæl. Tegn. XXV. 193-94.

V s.138

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 17.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top