eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.282

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 137
Nummer: 282


<-Forrige . Indhold . Næste->

282.

11 Juli 1633.

Byens Gæld til Kongen skal tilbageholdes i det den tilkommende Sagefald.

Til byfogden vdi Kiøbenhaffn.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Efftersom wi erfare borgemestere och raadmend her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn os att skall skyldig vere 1000 rixdaler, som wi dennom naadigst laant och forstracht anno 1609, huilche de endnu iche afflagt haffuer, endog de titt och offte der om skall haffue veritt atuaritt, da paa dett vi vden videre vitløfftighed kand komme thill voris betalning, bede vi dig och ville, att du aff huis sagfald, som borgemestere och raad hersammesteds tillkommer att opberge, hos dig beholder saa mange penge, som for 1000 rix daler med des effterstaaendis rente sig kand beløbe, huilche du paa voris rentekammer haffuer att leffuere. Hafniæ den 11 julij 1633.

Sæl. Tegn. XXV. 180.

V s.137

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 17.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top