eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.28

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 19
Nummer: 28


<-Forrige . Indhold . Næste->

28.

28 April 1608.

Henrik Fyhrens og andre Borgeres Skibe, ladede med Vin, maa frit passere gennem Øresund.

Til tholderne vdj Helsingøer.

Christianus IV. Wor gunst tilforn. Wij bede eder och wille, attj lader oss elskelige Hendrich Fyren hans skibe med huis wiin hand haffuer med att fare, lige som andre wore borgere och jndwoner her wdj riget herepther frij och wbehindredt passere egiennom Øresund, ey giørendes hannom forfang der paa j nogen maade, effterdj wij naadigst komme vdj forfaring hannom samme wiin for sine egne pendinge och ey aff nogen andens forlag sig wed Rinstrømmen at thilforhandle saa wel som paa sin egen euentyer, som andre kiøbmend och indwonere her vdj riget den giennom Sundet til beleilige steder j Tydskland och anden stedz (huor hand den best kand fange saald) att forføre. Ther etc. Hafniæ 28 aprilis anno 1608

Sæl. Tegn. XX. 207.

V s.19

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 1 11:23:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top