eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.279

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 136-137
Nummer: 279


<-Forrige . Indhold . Næste->

279.

15 Juni 1633.

Stenbroen mellem Valby og Langvaddam skal sættes i Stand.

Til Thygge Brahe, Sigwordt Vrne, befallingsmand udj Roskilde bispgaard, och Jochim Beck paa Kiøbenhaffns slott.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wiid, efftersom den wey och steenbroe, som er imellom Waldbye och Langhuadtzdam her for vor kiøbsted Kiøbenhaffn, ganske er forkiørt och forderffuet och dit lehn en deell der aff att holde veed lige er till deelt, da bede wi dig och naadigst ville, at du tilholder bønderne i ditt lehn, att de den nu strax imellom sed och høst well forferdiger eller och paa

V s.136

det gandske lehns wegne det lader fortinge, som bønderne siunis dermet best at kunde tilkomme; och naar dett vell forferdigett ehr, dig med de andre vore lensmend, som same broe skall holde ved lige, foreener, huorledis det best skee kand, och om iche en der thill bestillis kand, som aarlig for en vis [sum], nemlig en skelling eller mindre paa huer gaard, same brouff kand holde ved lige, eller och bønderne dett selff giøre vilde, som dennem lettist kand komme att fuldgiøre. Hafniæ den 15 junij 1633.

Sæl. Tegn. XXV. 165.

V s.137

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 17.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top