eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.277

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 136
Nummer: 277


<-Forrige . Indhold . Næste->

277.

20 April 1633.

Biskoppen skal undersøge de tydske Præsters Forhold.

Til bispen i Sielland.

Christianus quartus. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, att efftersom wi forfare adtskillige den Tydske predichantiss groffue forseelser effter hosfølgende indleg, da bede wi eder och naadigst ville, att i samme sag lader med første for eder indsteffne och der paa kiender och dømmer, som i achter for Gud den allerhøyeste och os forsuarligt at vere. Iligemaade efftersom vi och erfare capellanen fast at trede vdi hans fodspor, da ville vi, att i der om med flid forfarer, och saa fremt saaledis befindis, i da udi ministerij neruerelse hannem for eder fordrer, flitig formaner saadant at affstaa, saa och tager aff hannem forplicht sig deslige wachtsomhed och scandalis at entholde. Hafniæ den 20 aprilis 1633.

Sæl. Tegn. XXV. 155-56.

V s.136

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 17.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top