eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.272

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 134-135
Nummer: 272


<-Forrige . Indhold . Næste->

272.

11 Feb. 1633.

Gyldigheden af 2 Fordringer paa Kongen skal undersøges.

Til rentemesterne.

Christianus 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom Lauritz Niellsen, gulldsmid, borger och jndwohner her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdannigste angiffuer, den affliffuede Jacop Anchorsen att vere hannom skylldigh for nogle aars kost, huillchen gielld som loulig hand formeen sig bør att betalis, førend nogett som forbrutt kand anammis, vnderdannigst begierendis, att en søllffkande, som samme affliffuede aff hannom i pantt haffde for fyrgetyffue och fire rixdaler, sig igien for samme fortærede kaast maatte beuillgis, da bede wy eder och naadigst wille, att y med fliid forfarer och os siden derom vnderdannigste forstendiger. Iligemaader efftersom Johan Sjebrandt vnderdannigst anhollder, att hannom maatte betallis en summa penge, som

V s.134

hannom effter hans salig fader for andwentte bekaastning skall restere paa voris ellskelige kierre her broder salig och høylofflig jhukommellse hertug Vlldrichs begraffuellse, da bede wy eder och naadigst ville, at y samme hans anfordring och regenskaber for eder tager, dennom giennom seer och huis y befinde hannom med billighed kand tillkomme, j da hannom effter haanden och, som leiligheden kand tillstede, fornøyer och affbetaler. Hafniæ den 11 februarij 1633.

Sæl. Tegn. XXV. 125.

V s.135

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 17.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top