eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.271

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 134
Nummer: 271


<-Forrige . Indhold . Næste->

271.

5 Feb. 1633.

Om Erklæring om hvortil de Penge ere brugte, der kom ind, da H. U. Gyldenløves Gaard blev solgt til Jørgen Danielsen.

Til Axel Arnfeld til Basnes.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wiid, att efftersom wy os naadigste erindrer, att wy for nogen thiid siden haffuer giffuett os ellskelige Hans Vlldrich Gylldenløffue till Windinge, wor mand och thiener, en gaard vdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, som wy vdj gielld haffde bekommett aff affgangne Hans Simensen, woris faarige munsterskriffuer, och vy forfare samme gaard att vere skiødt och affhendt till os ellskelige Jørgen Daniellsen, borgemester her udj forskreffne wortt kiøbsted Kiøbenhaffn, da effterdj du war forskreffne Hans Vlldrich Gylldenløffues tillforordnett werge den thiid, samme gaard bleff affhendt, bede wy dig och wille, att du os med dett fordeligste lader forstendige, huad forskreffne Jurgen Daniellsen for samme gaard giffuett haffuer, och huor pendingene, som derfor giffuett er, anlagtt er. Dermed etc. Walløe den 5 februarij anno 1633.

Sæl. Tegn. XXV. 122.

V s.134

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 17.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top