eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.269

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 133
Nummer: 269


<-Forrige . Indhold . Næste->

269.

10 Jan. 1633.

Lavrids Møllengraffts Enke skal have Betaling af Rentekamret for Penge, han har udlagt paa Johan de Villums Vegne for Købet af 2 Gaarde i Købmagergade.

Til Jørgen Wind och Steen Beck.

Christianus 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom affgangne Johan de Vilm och Lauritz Møllengrafftt haffue samptligen och tillhaabe kiøfft tuende gaarde her udj wort kiøbsted Kiøbenhaffn vdj Kiødmanger gaden for 5000 daler, och wy naadigst forfare, att affgangen Lauritz Møllengrafft vdj wort renterje haffuer iche alleniste betalld sin partt meden och haffuer maatt fylldest giørre, huis Johan de Vilm iche sellff haffuer kundett afflegge, huorfaare och Lauritz Møllengrafft skiøderne hos sigh skall haffue beholldett, efftersom de och hos hannom befundene ere, vanseett hand wed døden er affgangen førend Johan de Villm, och Johan de Villm dog sider skiøderne iche ere bleffuen mechtigh, saa lenge hand leffuede, da bede wy eder och naadigst wille, attj contenterer och fornøyer Lauritz Møllengrafftis effterleffuerske, huis affgangne Lauritz Møllengrafft y saa maader vdlagtt haffuer. Frederichsburg den 10 janvarij 1633.

Sæl. Tegn. XXV. 114.

V s.133

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 17.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top