eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.259

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 129
Nummer: 259


<-Forrige . Indhold . Næste->

259.

9 Juni 1632.

Morten Kral skal ikke betale Rente af en Sum, han skylder Kongen.

Til Jørgen Wind och Steen Beck, rentemestere.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wiider, att efftersom Marten Kraell, borger och jndwoner her udj wort kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdannigst for nogen lang thiid siden haffuer wered os skylldig udj wort rentecammer firesindstiffue och hallffsiette gamble daler, efftersom den beuiis, hand der paa giffuett haffuer, om formellder och samme beuiis iche vdtryckeligen liuder paa nogen rentte meden skadesløs, vnderdannigst derfaare begierendis for renten att maa forskaanis, da bede wy eder och naadigst wille, att naar forskreffne Marten Kraell eder forskreffne hoffuedsum erligger, som nu strax skee skall, da hannom for renten lader were forskaanett och hannom hans beuiis igien tillstiller. Hafniæ den 9 junij 1632.

Sæl. Tegn. XXV. 45.

V s.129

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top