eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.258

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 129
Nummer: 258


<-Forrige . Indhold . Næste->

258.

19 Maj 1632.

De Borgere, der for nogle Aar siden havde faaet Bevilling til Oprettelsen af en Mynt, skulle have nogle af deres Penge tilbage, da Mynten ikke kom i Gang.

Til rentemesterne.

C. 4tus. Wor gunst tilforn. Wiider, att efftersom wy for nogle aar siden haffue naadigst beuillgett os ellskelige Jacop Mickellsen, borgemester her udj wortt kiøbsted Kiøbenhaffn, Johan Brahm och Matthies Clausen, borgere her sammesteds, att hollde en myntt her udj forskreffne wort kiøbsted Kiøbenhaffn och dett paa nogle wise aare, huor aff de aarligen skulle giffue till os en vise summa penge, och de vnderdannigst lader os tillkiende giffue, att de en summam penge skall haffue ehrlagtt, och dog mynten kort der effter att skall vere dennom forbøden, vnderdannigst begierendis samme summe penge dennom maatte igien restitueris, da bede wy eder och naadigst wille, att y forskreffne Jacop Mickellsen och hans medconsorter igien ehrligger huis penge, de i saa maader vdlagtt haffuer, effterdj mynten er bleffuen dennom fratagen. Hafniæ den 19 maij 1632.

Sæl. Tegn. XXV. 40.

V s.129

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top