eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.256

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 128
Nummer: 256


<-Forrige . Indhold . Næste->

256.

1 Marts 1632.

En Tørvemose bevilges Vartov Hospital.

Til Mogens Seested.

C. 4. Wor gunst tilforn. Efftersom os ellskelige Michell Søffrensen, Wartou hospitalls forstandere, vnderdannigst giffuer tilkiende, att de fattige ingen thørffueskier meere kand haffue imellom Thøberup och Bagsuerd aff aarsag den moese, som de vdj langsommelig thiidt haffuer brugtt, skall were opskaaren, och hand nu paa de fattiges wegne vnderdannigst er begierendis, wy naadigst willde beuillge dennom en liden mose vdj skoffuen imellom Bagsuerd och Weerløse lille liggendis, kalldis Brendmose, da bede wy dig och naadigst wille, att du samme moeses leilighed flitteligen forfarer och med forderligste dig imod os erklerer, om forskreffne moese dennom kand forundis, och din vnderdannigste erklering vdj wort canzelie indskicke. Hafniæ den 1 martij 1632.

Sæl. Tegn. XXV. 31-32.

V s.128

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 2 16:27:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top