eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.255

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 127-128
Nummer: 255


<-Forrige . Indhold . Næste->

255.

29 Feb. 1632.

Magistraten maa kun paatage sig sine egne Børns Værgemaal.

Til borgemestere och raad vdi Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wiider, att efftersom wy nadigst komme vdj forfaringh, huorledis jrring sig begiffuer iblantt eder belangende wergemaall, som y wiidere och meere, end hiidt indtill skee pleyer, med besuergis, vanseett stadz retten eder sellff tillhollder verge att sette, y och paa eders bestillings vegne med wergerne bør att haffue jndseende, dennom till rette forhiellpe saa och dømme i de sager, som aff wergemaaells tretter reiser, erre och der foruden med byes bestillinger saa forhindrede, att mangen sig besuerger med sagernis opholld, daa haffuer wy nadigst for gott anseett, att y her effter eder

V s.127

ingen wergemaall paatager vndtagen eders egen børns wergemaall, saa wiitt eder effter lougen och stads retten tilladis, dernest och att j eder fra andtagne wergemaale med forderligste skiller och andre der till effter stads retten forordne. Hafniæ den 29 februarij anno 1632.

Sæl. Tegn. XXV. 29.

V s.128

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top