eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.254

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 127
Nummer: 254


<-Forrige . Indhold . Næste->

254.

25 Feb. 1632.

Om Undersøgelse af Udstrækningen af Grønnegaards Havn.

Til her Christian Friis, cantzeler, och Frandtz Randtzou, stadtholder.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att efftersom der begiffuer sigh nogen jrring emellom os ellskelige borgemestere och raad her udj wort kiøbsted Kiøbenhaffn och mester David Ballfurtt anlangendis Grøngaards haffn, huor till forskreffne borgemestere och raad paa byens wegne dennom tillhollder, och forskreffne David Ballfurtt formeener, att samme haffn strecker sig neden for fortaggett aff hans gaard och derfaare sig den tillhollder effter de breffue, hand der paa haffuer, daa bede wy eder och naadigst ville, att y med dett første parterne for eder jndsteffner och en huer deris breffue igiennom seer och siden eder skrifftligh emod os erklerer, huorledis der om er. Hafniæ den 25 februarij 1632.

Sæl. Tegn. XXV. 21.

V s.127

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top