eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.25

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 17
Nummer: 25


<-Forrige . Indhold . Næste->

25.

30 Okt. 1607.

Hospitalets Bønder skulle yde Malt istedenfor Byg i Landgilde.

Til menige hospitals tiener, som ligge til Wartouff.

Christianus IV. Helsze ether menige hospitals bønder och thienere, som ligge och tiene thill hospitalet her wdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och nu er forfløtt thill Wartoff, euindeligen med Gud och wor naade. Wij bede ether alle och her medt huer sehrdelis strengeligen och alffuorligen biude och befale, attj retter ether epther vdj nehruerrendis aar ethers byglandgilde at lade giøre vdj malt och thet siden wdj stedett for ethers byglandgilde wdj betimelig tidt yder och vdgiffuer. Saa frampt nogen aff ether findis forsømmelig och gienstridig forskreffne malt att giørre och vdgiffue, som forskreffuitt staar, i da icke there wille dielis, tilthalis och straffis som wed bøer. Her epther j eder vnderdanigst skulle haffue at rette. Ladendis etc. Datum Haffniæ 30 octobris anno 1607.

Sæl. Tegn. XX. 183.

V s.17

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 1 08:41:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top