eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.246

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 123
Nummer: 246


<-Forrige . Indhold . Næste->

246.

10 April 1631.

Byens Ejendomme paa Amagertorv skulle sælges og Summen anvendes til Befæstningen udenfor Nørreport. Med Værket udenfor Vesterport og Volden skal forholdes efter Frederik II's Forordning.

Til borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

Christianus 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom wy naadigst haffuer befalett paa dett werck her uden for Nøre portt nu strax att skall begynndis, huillckett werck kommer i synderlighed denne by till gode, da bede wy eder och wille, att y de gaarde och waaninger paa Amagger thorffue, som byen tillhører, lader sette och taxere och dennom siden sellger och affhender, och huis penge, i der faare bekommer, andwender paa samme werck, effterdj samme gaarde och woningher ere dog denne by icke synderlig till fordeell och staar och forfallder. Huad sig belanger dett werck vden for Wester portt hersammestedz saa och wolldens reparation, der med wille wy att skall forholldes effter denn forordningh, aff woris kierre her fader konning Frederick salig och høylofflig ihukommelse saa och aff os sellff giortt ehr. Frederichsburgh den 10 aprilis 1631.

Sæl. Tegn. XXIV. 530.

V s.123

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top