eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.245

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 123
Nummer: 245


<-Forrige . Indhold . Næste->

245.

18 Marts 1631.

Christen Bentsen faar Udsættelse med en Retssag.

Til Frands Rantzow, stadtholder.

Christianus 4tus. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, at efftersom Christen Bendzen, borger och jnduoner udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdannigst for os haffuer ladett andrage, huorledis hand skall till Kiøbenhaffns byething tilltalis for nogett korn, hand angiffues for att skall haffue imod woris forbud ladett vdføre, faaregiffuendis sig richtig beuiis och kundskab att wille føre, huor aff hans vskylldighed skall i alle maader befindis, dersom hannom maatte beuillgis thiidt och respit till S. Hans dag førstkommendis, da effterdj hand beraaber sig paa beuiis och kundskab att wille føre, huormed hand formeener sigh for den sagh att wille erklere, bede wy eder och wille, att y tillholler byefogden der sammesteds, at hand forskreffne Christen Bentzen giffuer dilation indtill S. Hansdag førstkommendis och daa derudinden att dømme, som hand ville forsuare. Friderichsburg den 18 martij 1631.

Sæl. Tegn. XXIV. 519.

V s.123

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top