eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.240

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 120
Nummer: 240


<-Forrige . Indhold . Næste->

240.

30 Juli 1630.

Magistraten skal afsige Dom over Lamme Heyne, se D. Mag. 3 R. V. 173-245.

Til borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wiider, att wy naadigst haffuer befallett os ellskelige Mogens Seested till Høyris, wor mand, thiener och embitzmand paa wort slott Kiøbenhaffn, att skall wed retten lade tilltale ett qvindfollck wed naffn Lamme Heigne, som der sammesteds sidder andhollden for nogle vtilbørlige gierninger, hun begangett haffuer, thj bede wy eder och wille, att naar Mogens Seested steffningh vdj den sagh ehr begierendis, y daa hannom steffning meddeeler och siden vdj sagen effter huis documenter for eder indlagtt worder, sententzerer och dømmer, som i wille antsuare och were bekiendt. Frederichsborg den 30 julij 1630.

Sæl. Tegn. XXIV. 422.

V s.120

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top