eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.239

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 119
Nummer: 239


<-Forrige . Indhold . Næste->

239.

30 Juli 1630.

Raadmand Lavrids Eskelsen maa faa Afskrift af en Dom i en Sag om nogle Heste, som han havde med Niels Mikkelsen.

Til Just Høg.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wiid, att os ellskelige Lauritz Eskillsen, raadmand vdj wort kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdannigst hos os haffuer ladett andrage, att wy naadigst wille beuillge hannom nogett skriffteligt vnder rigens zegell om huis, som bleff affsagtt for retten imellom hannom och Niels Mickellsen anlangendis de graa heste. Thj bede wy eder och naadigst wille, att y lader hannom bekomme vnder rigens zegell huis affsagtt bleff, och ehr woris naadigst befallingh, att Niells Mickellsen skall hentte hestene hos Lauritz Eskillsen och der med den sagh, att were optagen och iche wiidere att skall repeteris, jche heller komme nogen aff parterne paa deris gode naffn och rychte for nehr. Frederichsborg den 30 julij 1630.

Sæl. Tegn. XXIV. 422.

V s.119

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top