eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.238

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 119
Nummer: 238


<-Forrige . Indhold . Næste->

238.

30 April 1630.

Johan von Delden og Johan Bram maa udføre 70 Læster Byg fra Sæland.

Til her cantzeler och her stadtholder.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att efftersom os ellskelige Johan von Dellen och Johan Bram, borgere och indwohnere vdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, hos os vnderdannigst haffuer ladett anhollde om woris naadigste beuilling och tilladellse den ene paa trediffue lester och den anden paa 40 lester biugh aff wortt land Seeland att mue vdføre, effterdj bygen nu nesten skall were tillsaaett, dog vnder deris forplicht lige saa mange lester meell eller rugh igien att indføre, da bede wy eder och naadigst wille, attj derom lader forfare saa och, dersom y ehrachte saadand vdskibning landen vden skade att kunde skee, attj da dennom dett vdj voris frauerellse tillader. Glychstad 30 aprilis 1630.

Sæl. Tegn. XXIV. 403.

V s.119

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top