eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.237

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 118-119
Nummer: 237


<-Forrige . Indhold . Næste->

237.

31 Marts 1630.

Der maa lægges en Vandrende fra Emdrup Sø.

Til Frans Rantzow, stadtholder.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Viider, att efftersom borgeskabett her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn vnderdannigst haffuer werett begierendis, wy naadigst willde beuillge, att der maatte legges en rende fra Ermedrup(!) søe hiid ind vdj byen, huorweed wandett der fra kunde indføris paa offentlig steder paa gaderne, huor fornøden giøris, meenige mand til beste, da haffuer wy naadigst beuillgett, att

V s.118

samme rende maa legges, och efftersom en deell aff borgerskabett her sammestedz seerdeelis ere vnderdannigst begierendis en anden rende fra forskreffne Ermedrupsøe att maa tillstedis att ligge, ind vdj deris gaarde, da bede wy eder och wille, attj forfahrer om wandett til saa mange render forsla kand. Hafniæ den 31 martij anno 1630.

Sæl. Tegn. XXIV. 399.

V s.119

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top